Om Svenska Klubben

Klubben i Borgå grundades år 1883 som en herrklubb, men är idag en klubb för både damer och herrar.

Klubbens ändamål är att bereda sina medlemmar tillfälle till sällskapligt umgänge och förströelse

samt verka för och stöda svenska strävanden i Borgå stad och omnejd. Klubben har i dag ca 250 medlemmar.