Medlemsansökan

Du kan ansöka om medlemskap i Svenska Klubben i Borgå genom att fylla i ansökningsblanketten.

Blanketten är i pdf-format och kan fyllas i på datorn eller utskriven för hand. Den ifyllda blanketten returnerar Du till någon i styrelsen eller Du kan sända den per e-mail: robert.haglund@pp.inet.fi

Ansökan behandlas i styrelsen och beslutet om godkännandet meddelas Dig. Vi påpekar att klubben debiterar en inskrivningsavgift på 10 € och en årlig medlemsavgift på 40 € euro. Vänligen kontakta kassören för närmare uppgifter.

Ansökningsblanketten laddar du ner genom att trycka på denna länk: ansökningsblankett

Vid problem vänligen kontakta styrelsen.