Pellinge Musikdagar

6.8.2022 Pellinge Musikdagar kaffekonsert

Klubben har bokat 30 biljetter till kaffekonserten på Solhälla, Pellinge.
lördag 6.8.2022 kl. 14.00.

Se programmet www.pellingemusikdagar.fi

Brukar vara en av sommarens höjdpunkter så kom med!

Anmäl senast 15.7.2022 till klubbmästaren!

Monica Rosendahl
klubbmästare

040 5448911 / monica.rosendahl@pp.inet.fi