Grand Borgå.

11.5.2022 Dikter och sånger med Claes Anderssons texter

Framförda av TEATERFÖRENINGEN SVALAN
onsdag 11.5.2022 kl.18.00 på Grand.
Den föreställningen bjuder Klubben alla medlemmar på!

Plats för 50 personer i Linsén salen!

Anmäl till klubbmästaren senast 6.5.2022.

Monica Rosendahl
klubbmästare

040 5448911 / monica.rosendahl@pp.inet.fi