Runebergsfest

11.2.2023 Runebergsfest

Äntligen dags att igen få fira nationalskalden Johan Ludvig Runeberg i Svenska
Klubbens regi – lördag den 11 februari 2023!

Traditionellt inleder vi festen kl. 18.00 på Runebergs hem med en mottagning och en första skål för skalden redan där och så litet program förstås. Därefter leder Borgå FBK:s juniorers fackeltåg oss på vandringen till statyn i Runebergsesplanaden där vi nedlägger Klubbens blomsterhyllning och unisont sjunger ”Källan”. Fortsatt vandring till Brandkårshuset för intagande av festsupé, lyssnande till festföredrag och dans till levande musik.

Superfest alltså!

Klädsel: frack med ordnar.

Nedan information för anmälan m.m.:

Bindande anmälan till klubbmästare Monica Rosendahl
monica.rosendahl@pp.inet.fi eller tfn 040 544 8911
senast 5.2.2023.
Anmäl också eventuella matallergier.

Priset för festen innehållande allt som serveras visavi mat och dryck, musik och dans är 120 euro per person, vilken summa inbetalas före festen på konto

Svenska Klubben i Borgå
FI 92 405010 20007299

Styrelsen för Svenska Klubben i Borgå hälsar dig och dina gäster varmt välkomna!

Borgå 19.1.2023

Monica Rosendahl
klubbmästare