Julfest

11.12.2022 Jullunch

Kulturhuset Grand söndag 11.12.2022 kl. 14.00.
Alla i familjen välkomna – stora som små, gamla och unga. Vi brukar gästas av Lucia och ha det trevligt i väntan på helgen!
Anmälningar till klubbmästaren senast 5.12.2022.

Välkommen!

Monica Rosendahl
klubbmästare

040 5448911 / monica.rosendahl@pp.inet.fi