Povel Ramels barn

11.11.2022 Povel Ramels barn

Kulturhuset Grand kl.18.00. Blir en underhållande kväll kan vi lova!
Anmäl till klubbmästaren senast 4.11.2022.

Monica Rosendahl
klubbmästare

040 5448911 / monica.rosendahl@pp.inet.fi