Skumpa

1.5.2023 Första Maj Lunch

i Borgå Sångarbröders regi – men med en kvot för deltagare från Svenska Klubben!
Måndagen 1.5.2023 med start kl. 15.00 i Konstfabriken.
Utlovas mycken sång och också musik m.m. trevligt!

Maten kostar 39 euro per person, dryckerna köps och betalas på plats.
Betala också denna illustra tillställning på förhand till Klubbens konto:
FI92 405010 2000 7299.

Anmälningar till klubbmästaren Monica, men senast 11.4.2023.

Monica Rosendahl
klubbmästare

040 5448911 / monica.rosendahl@pp.inet.fi